Prof. Dr. CAN BURAK ŞİŞMAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. CAN BURAK ŞİŞMAN

T: (0282) 250 2271

M cbsisman@nku.edu.tr

W cbsisman.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarımsal Yapılar ve Sulama
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Öğrenim Yılları: 2003
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Öğrenim Yılları: 1996
Tez:
Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA PR.
Öğrenim Yılları: 1989-1993
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ / TARIMSAL YAPILAR
2017-
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / TARIMSAL YAPILAR ANABİLİM DALI
2012-2017
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI
2005-2012
Arş. Gör. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
2003-2005
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
1994-2003
İdari Görevler
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
NKÜ.STR.PLA.KUR.ÜYELİĞİ
2016-
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU
2015-
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2015-
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇERKEZKÖY MYO
2015-
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2013-
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
2012-2013
Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2007-
Enstitü Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
2007-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarımsal Yapılar
Biyosistem
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KOCAMAN İ., KURÇ H. C., ŞİŞMAN C. B., Determination of Climatic Project Criteria Depending on Different Seasons for Planning of Animal Production Structures Located in the Thrace Part of Istanbul Province, Journal of Scientific and Engineering Research, vol. 4, pp. 156-159, 2017.
Özgün Makale Doaj, Scopus, ResearchGate, i seek, Google Scholar
2. Hacer Ş. K., ŞİŞMAN C. B., . Investigation of the Greenhouses in Istanbul in Terms of Structural Properties., International Journal of Science and Engineering Investigations, vol. 6, pp. 131-135, 2017.
Özgün Makale IndexCopernicusInternational, Elsevier Mendeley,SciRate, scirus, DOAJ, United States Department of AgricultureNational Agriculture Library Erişim Linki
3. KURÇ H. C., ŞİŞMAN C. B., The Prevention of Harmful Gases And Odours Dispersion By Biofiltration in The Animal Farm, Agronomy Research, vol. 15, pp. 219-224, 2017.
Derleme Makale SCOPUS, EBSCO, CABI, AGRIS, ISPI,Thompson Scientific database
4. ŞİŞMAN C. B., YILMAZ Y., EFFECTS OF FLY ASH AND BLAST FURNACE SLAG AS THE POZZOLAN MATERIAL IN CONCRETE PRODUCTION, International Journal of Current Research, vol. 8, pp. 40944-40948, 2016.
Özgün Makale Copernicus, Imsear, DRJI, ESJI Erişim Linki
5. ŞİŞMAN C. B., BİLGİN C., Trakya Bölgesinde Arazi Toplulaştırma Uygulamalarının Üretici Boyutundaki Başarısı, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 13, pp. 52-60, 2016.
Özgün Makale FAO Agris, DOAJ, EBSCO, Cabi, Tübitak-Ulakbim, ProQuest Erişim Linki
6. YILDIZ A., Öztas M., KARAKAYA N., EVRENDİLEK F., AKYILDIZ A., AĞIRGAN Ö. A., TINMAZ K. E., ŞİŞMAN C. B., KAYKIOĞLU G., SUNA Ö. Ç., Novel Uses of Red Mud in Textile Wastewater Treatment, Dyeing, And Concrete Production, Environmental Engineering and Management Journal, vol. 14, pp. 1171-1181, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. KARAMAN S., ÖZTOPRAK B., ŞİŞMAN C. B., Usage Possibilities of Diatomite in the Concrete Production for Agricultural Buildings, Journal of Basic and Applied Science, vol. 11, pp. 31-38, 2015.
Özgün Makale Chemical Abstracts, CAB Abstracts, OCLC (WorldCat), World Health Organization – HINARI, PubsHubTm, IndexCopernicus, IMEMR and AsiaNet, Open J-Gate, Google Scholar, Directory of Research Journals Indexing Erişim Linki
8. GEZER E., ŞİŞMAN C. B., Performance Charecterıstıcs of the Brıquette Contaınıng Natural Zeolıte, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 12, pp. 18-29, 2015.
Özgün Makale DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS, TUBİTAK-ULAKBİM Erişim Linki
9. Şişman C., G. E., K. H., Effects of Rice Husk on the Lightweight Concrete Properties Produced by Natural Zeolite for Farm Buildings, Asian Journal Of Applied Sciences, vol. 2, pp. 158-166, 2014.
Özgün Makale Cambridge Scientific Abstract, CABİ, ASCI-Database,SCOPUS Erişim Linki
10. Sisman C., G. E., Sunflower Seed Waste As Lightweight Agregate In Concrete Production, International Journal of Environment and Waste Management, vol. 12, pp. 203-212, 2013.
Özgün Makale Scopus, Compendex, Gale
11. Sisman C., G. E., K. I., Effects of Organic Waste (Rice Husk) on the Concrete Properties for Farm Buildings., Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 17, pp. 40-48, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
12. Sisman C., G. E., Effects of Rice Husk Ash on Characteristics of the Briquette Produced for Masonry Units, Scientific Research and Essays, vol. 6, pp. 984-992, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. ŞİŞMAN C. B., KOCAMAN İ., GEZER E., Investigation the Using Possibilities of Some Mineral-Bound Organic Composites as Thermal Insulation Material in Rural Buildings, Scientific Research and Essays, vol. 6, pp. 1681-1687, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
14. Sisman C., G. E., Performance Characteristics of Concrete Containing Natural and Artificial Pozzolans., Journal of Food, Agriculture &Environment, vol. 9, pp. 493-497, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
15. ŞİŞMAN C. B., Ergin S., The Effects Of Different Storage Buildings On Storage Conditions And Wheat Quality., Journal of Applied Science, vol. 11, pp. 2613-2619, 2011.
Özgün Makale ASCI-Database, CABI, Cambridge Scientific Abstract,Chemical Abstract Services, FSTA , SCIMAGO, SCOPUS
16. ŞİŞMAN C. B., Seyfi K., Tunceli-Ovacık Yöresindeki Kırsal Yerleşimler, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 8, pp. 43-53, 2011.
Özgün Makale Cabi, Doaj, Ebsco, Tübitak-Ulakbim
17. Belliturk K., S. C., A. B., S. C. B., Determination of Spatial Variability in Olive Production Part II – Leaf, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 16, pp. 713-718, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
18. Belliturk K., S. C., A. B., S. C., Determination of Spatial Variability in Olive Production Part I – Soil, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 16, pp. 468-475, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
19. Sisman C., A. S., G. E., G. E., Digitizing and Prepariıng Application and Setting Plan by Using Gps: A Case Study from Agricultural Faculty Area of Tekirdag, African Journal of Agricultural Research, vol. 5, pp. 1772-1779, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
20. ŞİŞMAN C. B., Yılmaz F., GEZER E., Bolu Yöresindeki Küçükbaş Hayvan Barınaklarının Yapısal Durumu ve Geliştirme Olanakları, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 6, pp. 179-189, 2009.
Özgün Makale Cabi, Doaj, Ebsco, Tübitak-Ulakbim
21. Kocaman I., S. C., G. E., Effects of Coal Clinkers on Physical and Mechanical Properties of the Briquettes, Journal of ASTM International, vol. 5, pp. 1-10, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded
22. Şişman C., K. İ., G. E., Doğal Zeolitten Üretilecek Hafif Betonun Tarımsal Yapılarda Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 5, pp. 187-195, 2008.
Özgün Makale Cabi, Doaj, Ebsco, Tübitak Ulakbim
23. Şişman C., K. İ., G. E., Tekirdağ Yöresinde Üretilen ve Tarımsal Yapılarda Yaygın Olarak Kullanılan Tuğlaların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 3, pp. 32-40, 2006.
Özgün Makale Cabi, Doaj, Ebsco, Agris, TÜBİTAK Ulakbim
24. ŞİŞMAN C. B., Quality Losses In Temporary Sunflower Seed Stores and Influances of Storage Conditions on Losses During Storage, Journal of Central European Agriculture, vol. 6, pp. 143-150, 2005.
Özgün Makale Cabi, Agricola
25. ŞİŞMAN C. B., AKDEMİR B., BELLİTÜRK K., Blackmore S., Spatıal Dıstrıbutıon in A Dry Onıon Fıeld (A Precısıon Farmıng Applıcatıon In Turkey), Journal of Central European Agriculture, vol. 6, pp. 211-222, 2005.
Özgün Makale Cabi, Agricola
26. ŞİŞMAN C. B., DELİBAŞ L., Storing Sunflower Seeds and Quality Losses During Storage, Journal of Central European Agriculture, vol. 5, pp. 239-250, 2004.
Özgün Makale Cabi, Agricola
27. Sisman C., D. L., C. G., Temporary Sunflower Seed Stores and Quality Losses During Storage, Pakistan Journal of Biological Sciences, vol. 7, pp. 812-821, 2004.
Özgün Makale Agricola, Agris,Scobus, Isi knowledge
28. Sisman C., C. G., A. S., A Research on Unit Costs and Factors Effective on Performance of Laserplane Grade Control System in Turkey., Pakistan Journal of Applied Science, vol. 3, pp. 481-487, 2003.
Özgün Makale Cab, Agricola, Agris,Embase..
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Genç Ö., Y. A., Ş. C., G. E., Balıkesir Koşullarında Sera Isı Gereksinimlerinin Belirlenmesi., U.U Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 24, ss. 73-84, 2010.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. Gezer E., Y. A., Ş. C., Yalova Yöresindeki Süs Bitkisi Seralarının Özelliklerinin Belirlenmesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 46, ss. 199-209, 2009.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. Şişman C., İ. . A., Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarım Arazilerinin Sulama Zamanının Model Yaklaşımı İle Planlanması., T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt 5, ss. 35-41, 2004.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. Sisman C., Tahıl Ve Baklagillerin Depolanması, Türk-Koop Ekin, cilt 7, ss. 73-77, 2003.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. ŞİŞMAN C. B., Ayçiçeği Depolama Koşulları, Türk-Koop Ekin, cilt 6, ss. 72-76, 2002.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. Şişman C., Tahıl Depolaması ve Depo Yönetimi, EUSD Hayat, ss. 32-39, 2014.
Teknik Not
2. ORTA A., ŞİŞMAN C. B., Trakya Koşullarında Ayçiçeği Sulaması, Hasad Tarımve Hayvancılık Dergisi, cilt 136, ss. 34-39, 1996.
Teknik Not
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. YÜKSEL A. N., ŞİŞMAN C. B., Hayvan Barınaklarının Planlanması, Yayın Yeri: Hasad Yayıncılık, 2015.
Ders Kitabı
2. YÜKSEL A. N., ŞİŞMAN C. B., Tarımsal İnşaat, Yayın Yeri: T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 2003.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KOCAMAN İ., ŞİŞMAN C. B., KURÇ H. C., GEZER E., A Study on Mist Cooling System in the Water Buffalo Barn, International 8. Balkan Animal Science Konference, BALNİMALCON-2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
2. KOCAMAN İ., KURÇ H. C., ŞİŞMAN C. B., Determination of Project Outdoor Temperature According to Different Seasons for Planning of Animal Production Structures Located in the Thrace Part of Istanbul Province, International 8. Balkan Animal Science Conference, BALNİMALCON-2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
3. GEZER E., ŞİŞMAN C. B., Agrıcultural Use of Wastewater Treatment Sludge, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
4. GEÇGEL Ü., ŞİŞMAN C. B., APAYDIN D., Quality Properties of Olive Oil Obtained by Using Traditional Methods, The 3nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
5. Sisman C., A. S., Grain Storage Management, 3rd Annual International Symposium on Agricultural Research (15.07.2010-18.07.2010).
Tam metin bildiri
6. Sisman C. A. S., Y., A., Situation of Sheep Barns in Tekirdag District, Department of Animal Science Secondary Joint Meeting of The Balkan Countries “BALNİMALCON-2003” (15.10.2003-17.10.2003).
Özet bildiri
7. ŞİŞMAN C. B., Condition Of Barns in Tekirdag Region, Farm Work Science Facing The Challenges of The XXI Century, Proceedings XXIX Ciosta-Cıgr V Congress (25.06.2001-27.06.2001).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. GEZER E., ŞİŞMAN C. B., Biyogazın Tekirdağ Koşullarında Sera Isıtma Sistemlerinde Kullanım Potansiyeli, 13. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu (12.04.2016-15.04.2016).
Poster
2. KURÇ H. C., KOCAMAN İ., ŞİŞMAN C. B., GEZER E., Hayvancılık İşletmelerinde Mekansal Planlamanın Önemi., 13. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu (12.04.2016-15.04.2016).
Poster
3. ŞİŞMAN C. B., GEZER E., Türkiye’ de Lisanslı Depoculuk ve Yasal Mevzuatı, 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi (09.05.2015-11.05.2015).
Tam metin bildiri
4. Kurç H., K. İ., Ş. C., G. E., Hayvansal İşletmelerde Meydana Gelen Zararlı Gaz Ve Koku Dispersiyonun Konumsal Açıdan İrdelenmesi, 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu (21.05.2014-23.05.2014).
Tam metin bildiri
5. Gezer E., Ş. C., K. A., Seralarda Isı Pompası Kullanımı, 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu (21.05.2014-23.05.2014).
Tam metin bildiri
6. Yılmaz Y., Ş. C., Beton Üretiminde Uçucu Kül Kullanımının Etkileri, 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu (21.05.2014-23.05.2013).
Tam metin bildiri
7. Gezer E., Ş. C., K. H., Seralarda Güneş Enerjisi Kullanımı, Ekoloji 2013 Sempozyumu (02.05.2013-04.05.2013).
Özet bildiri
8. Akyıldız A., Ş. C., Bor Atıklarının Puzolan Materyal Olarak Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma, II. Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu (24.05.2012-25.05.2012).
Tam metin bildiri
9. Şişman C., A. Ş., Hafif Beton Üretiminde Organik Atıkların (Ayçiçeği Sapı) Kullanılabilme Olanakları., I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş (27.05.2010-29.05.2010).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. American Journal of Food Technology, Yayın Yeri: Academic Journals Inc, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2013-02.01.2017).
Uluslararası Dergi Alan endeksleri,CABI ,Cambridge Scientific Abstract,Directory of Open Access Journals, SCIMAGO, SCOPUS, FSTA
2. Asian Journal of Agricultural Research, Yayın Yeri: Knowledgia Review, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2013-02.01.2017).
Uluslararası Dergi ASCI-Database, CABI, Cambridge Scientific Abstract,Chemical Abstract Services, FSTA , SCIMAGO, SCOPUS
3. Journal of Applied Sciences, Yayın Yeri: Asian Network for Scientific Information, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2013-02.01.2017).
Uluslararası Dergi ASCI-Database, CABI, Cambridge Scientific Abstract,Chemical Abstract Services, FSTA , SCIMAGO, SCOPUS
4. Pakistan Journal of Biological Sciences, Yayın Yeri: Asian Network for Scientific Information, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2013-02.01.2017).
Uluslararası Dergi ASCI-Database, CABI,Cambridge Scientific Abstract, SCOPUS
Yayın Hakemlikleri
1. Pakistan Journal of Zoology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. Gaziosman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS, TUBİTAK-ULAKBİM
3. JOTAF, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS, TUBİTAK-ULAKBİM
4. ACI Structural Journal, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
5. KSU Doğa Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi AGRIS, CAB Abstract, CiteFactor, DOAJ, EBSCO, Scopus, SIS
6. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
Ulusal Projeler
1. Sanayi Atığı Perlitin Tarımsal Yapılar için Üretilecek Betonda Puzolan Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 12.01.2015-08.11.2016.
2. Tuğla Kırıklarının Betonun Dayanım Özellikleri Üzerine Olan Etkisinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 15.05.2013-09.12.2016.
3. Global Konum Belirleme (GPS) Yöntemi İle Tekirdağ Ziraat Fakültesi Arazisinin Yerleşiminin ve Uygulama Planının Çıkarılması ve Sayısallaştırılması, BAP, Araştırmacı.
4. Tekirdağ Yöresindeki Ayçiçeği Depolarının Durumu ve Geliştirilme Olanakları, BAP, Araştırmacı.
5. Tekstil Endüstrisi Atıksularının Arıtımında Kırmızı Çamurun Koagülant Olarak Değerlendirilmesi Ve Elde Edilen Katı Ve Sıvı Atıkların Tekrar Kullanılabilirliği, BAP, Araştırmacı.
6. Hafif Beton Üretiminde Organik Atıkların (Ayçiçeği Sapı) Kullanılabilme Olanakları, BAP, Yönetici.
7. Tekirdağ Yöresinde Üretilen ve Tarımsal Yapılarda Yaygın Olarak Kullanılan Pişmiş Toprak Malzemelerden Tuğlanın Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, BAP, Yönetici.
8. Hafif Beton Üretiminde Bor Atıklarının Puzolan Materyal Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, BAP, Yönetici.